Tjänster Kontakta mig

HR kompetens när du behöver det

Tillfälliga HR projekt/uppdrag, interim HR-konsult eller din personalchef en dag i veckan? Du får en affärsnära HR-kompetens  som skapar mervärde för  din verksamhet, alltid utifrån ditt behov

Din HR-Partner

i samtliga personalrelaterade områden under flexibla former med fokus att snabbt skapa resultat. Du kan istället fokusera på din verksamhet och samtidigt få hjälp och tillgång till bred hr-kompetens.

Fem tillfällen när du med fördel kan anlita mig istället för att anställa


 • Vid behov av kvalificerat HR-stöd  i personalfrågor på deltid
 • tillfällig Interimslösning mellan anställningar 
 •  VID Tillgång till specialistkompetens för  rådgivning i komplexa frågeställningar inom t.ex. arbetsrätt och omställningsarbete
 •  genomföra projekt inom HR inom viss tidsperiod
 • HJÄLP och avlastning Vid frånvaro och arbetstoppar

Se exempel på operativt och strategiskt HR-arbete som DIN HR-PARTNER kan bidra med i din verksamhet.

 

Mål -  och utvecklingsaktiviteter

 • Strategi- och målformuleringsarbete
 • Genomföring av  medarbetarundersökningar
 • Medarbetarsamtal och utvecklingsplaner
 • Strategiska kompetensförsörjningsplaner
 • Grupputveckling
 • Analys och utbildningsplanering
 • Performance management
 • Förändringsledning

Löpande HR-arbete

 • Stötta och coacha chefer

 • Rekrytering 

 • Introduktionsplaner och Onboarding 

 • Arbetsrättsliga  frågor och förhandlingar

 • Lönerevideringar

 • Bemanningsplanering 

 • Employer branding 

 • Avtals- och kontrakts skrivningar

 • Löneförmåner, pensioner och försäkringar

 • Rehabilitering 

Strukturer och effektivitet

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lönekartläggningar och lönestrukturer
 • GDPR
 • Digitalisering och införande av HR system
 • Verksamhetsövergångar
 • Utveckling och implementering av  policies, rutiner och personalhandbok
 • Kommunikation med myndigheter och intressenter

Om MIG och DIN HR-PARTNER

Jag hjälper dig  att hitta  den optimala lösningen för din verksamhet. Du betalar endast för den tid vi avtalar i vårt samarbete. Slipp långa rekryteringsprocesser och kostnader. Att hyra in en konsult istället för att anställa är både kostnadseffektivt och flexibelt Det är viktigt att du får  rätt kompetens för uppdraget och att resultatet  speglar de förväntningar du har på  tid, kvalitet och kostnad. Din HR-Partner  vänder sig främst till företag i Tingsryd och Växjö med omnejd. samt även Blekinge och Kalmar- området.


Som din HR-partner

Är jag trygg och kommunikativ i min roll, effektiv och strukturerad för att skapa resultat och utveckling. Jag är målorienterad , proaktiv och tar helhetsgrepp där det behövs.

Bred inom HR, professionell  och uppdaterad gällande nya avtal, trender och regelverk.


Mer än 20 års erfarenhet

Från tillverkande globala företag och tjänsteföretag i chefs-  och linjeroller inom HR och ledning/ledningsgrupper.


Utbildningar

Som grund har jag universitets utbildning inom arbetsrätt, arbetslivspedagogik och företagsekonomi. Utbildad i bl.a. Businesscoachning, Green Belt 6 Sigma, Project Management, Lean Leadership , grupputveckling, SAM m.m.


Referenser

På din förfrågan så skickar jag gärna mina referenser.

Skicka en förfrågan eller boka en kostnadsfri konsultation genom att fylla i formuläret så återkommer jag inom kort. Du kan självklart även ringa mig. 

Namn E-post Meddelande Skicka in

Vill du komma i kontakt med mig?

Södra Storgatan 109, 362 30 Tingsryd

076 39 83 917

E-post 
 helene.gustafsson@dinhrpartner.nu